فیلم های آموزشی اطلاعات پایه

مدرس :

اشخاص

در این فرم مشتریان و بیمه نامه های آن ها قابل تعریف می باشد.

 

نرخ کارمزد بیمه ایران

در این فرم انواع نرخ های کارمزد بیمه ایران مشاهده می شود و قابل ویرایش می باشد.

 

اطلاعات پایه

این قسمت شامل اطلاعات پایه می باشد که برای یکبار باید در برنامه اطلاعات به صورت اتومات یا دستی پر شود

 

 

فیلم آموزشی اشخاص

در این فیلم نحوه اضافه کردن اشخاص و اطلاعات آن ها از جمله نام و نام خانوادگی و تلفن و موبایل و آدرس و حتی مدارک آن ها از جمله کارت ملی ،شناسنامه و سایر مدارک آموزش داده می شود.

فیلم آموزشی بازاریاب – بانک -نرخ کارمزد

این فیلم اموزشی شامل سه قسمت می باشد در قسمت اول نحوه اضافه کردن بازاریاب ها به همراه اطلاعات آن ها آموزش داده می شود.

در قسمت بعد نحوه اضافه کردن بانک و وارد کردن اطلاعات آن از جمله شماره حساب ،نام بانک و شعبه و… آموزش داده می شود.

 و در قسمت آخر نرخ های کارمزد انواع بیمه نامه ها را نمایش و توضیخ می دهد.

فیلم آموزشی گروه چک -دسته چک -اسناد دریافتنی و پرداختنی

دراین فیلم اموزشی ابتدا در مورد تعریف گروه چک  می باشد

در قسمت بعد ابتدا در مورد تعریف دسته چک های بانک های خودمان می باشد

و سپس در مورد نحوه پر کردن  اسناد دریافتنی اول دوره و اسناد پرداختنی اول دوره را آموزش می دهد.