فیلم های آموزشی اطلاعات روزانه

مدرس :

اسناد دریافتنی

اسناد پرداختنی

اسناد دریافتنی :

اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی‎دهد حساب دریافتنی نامیده می‎شود.

نکته:

۱- در رویدادهای مالی ابتدا حساب دریافتنی بابت رویداد مالی که اتفاق افتاده ثبت می‎شود و پس از ارائه سند توسط شخص بدهکار، اسناد دریافتنی ثبت می‎شود.

۲- احتمال وصول طلب در حسابهای دریافتنی کمتر از اسناد دریافتنی است.

۳- مهمترین نوع اسناد دریافتنی چک می‎باشد. با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار می‎باشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر می‎یابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده می‎باشد.

اسناد پرداختنی :

اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی به طلبکار تحویل نمی‎دهد حساب پرداختنی نامیده می‎شود.

ماهیت اسناد پرداختنی:

اسناد پرداختنی و حساب‎های پرداختنی  بدهی‎های هر واحد تجاری آن می‎باشد و با توجه به اینکه بدهی‎ها دارای ماهیت بستانکار می‎باشند این حساب‎ها هم دارای ماهیت بستانکار می‎باشند.

الحاقیه اضافی و برگشتی

بیمه نامه های صادر شده

بیمه نامه ها:

در این قسمت ایتدا از طریق فایل های اکسل اطلاعات را وارد سیستم می نماییم سپس از این قسمت ابتدا تمامی بیمه نامه ها را می توانیم مشاهده کنیم و سپس روی سربرگ هر بیمه نامه کلیک نماییم می توانیم محتویات آن بیمه نامه را مشاهده نماییم و اطلاعات آن را ویرایش نماییم و سپس با کلیک روی هر دکمه سند حسابداری آن را به صورت اتومات ایجاد نماییم  و….

الحاقیه اضافی و برگشتی :

در قسمت بالای بیمه نامه 4 دکمه داریم که دودکمه برای الحاقیه اضافی و صدور الحاقیه  اضافی  و دو دکمه برای الحاقیه برگشتی و صدور الحاقیه برگشتی می باشد که در صورتی که بیمه نامه شامل الحاقیه باشد می توانیم الحاقیه آن را به صورت اتومات صادر نماییم و….

پرداخت گروهی

محاسبه حقوق بازاریاب

پرداخت گروهی:

از این قسمت می توانید بیمه نامه های مختلف را انتخاب کرده و پرداخت آن ها را به صورت یک جا اعمال نمایید

محاسبه حقوق بازاریاب :

در قسمت بیمه نامه های هر بیمه نامه که دارای بازاریاب می باشد بازاریاب آن را انتخاب کرده و درصد آن را مشخص می کنیم و با توجه به سندهایی اتوماتی که زده می شود حقوق بازاریاب محاسبه می شود و در این قسمت می توانید گردشی از مبالغی که برای بازاریاب محاسبه شده است را ببینید

سند حسابداری

لیست اسناد حسابداری

سند حسابداری:

در این قسمت می توانید برای تمامی هزینه ها ی خود سند مربوطه را ایجاد نمایید و یا سندهایی که از قبل ایجاد شده است محتویات آن ها را ببینید و یا ویرایش کنید

لیست اسناد حسابداری :

دراین  قسمت تمامی اسناد حسابداری که به صورت اتومات یا غیر اتومات زده شده است قابل رویت می باشد

تخصیص گروه مشتری به مشتریان

سند ساده دستی

تخصیص گروه مشتری به مشتریان:

در این قسمت می توانید گروه هایی را که در قسمت اطلاعات پایه تعریف کرده اید را انتخاب کرده و به مشتریانی که می خواهید اختصاص بدهید

سند ساده دستی :

دراین  قسمت کسانی که حسابداری نمی دانند می توانند برای  هزینه های خود از جمله آب ، برق ، گاز و… سند حسابداری که بسیار ساده می باشد صادر نمایند

معرفی کلی عملیات روزانه