فیلم های آموزشی امکانات

مدرس :

فیلم آموزشی اکسل و ویرایش کاربری

در این فیلم نحوه ریختن اطلاعات بیمه ایران از فایل اکسل به برنامه آموزش داده می شود و در قسمت بعد نحوه ویرایش رمز عبور کاربری آموزش داده می شود.

مدت زمان ::

فیلم آموزشی فایل پشتیبان و تغییر تم برنامه

این فیلم اموزشی شامل نحوه آموزش فایل پشتیبان گیری از برنامه می باشد و در قسمت بعد تغییر تم کل برنامه اموزش داده می شود که شما می توانید دکمه ها و ورودی ها و… به رنگ دلخواه خود تغییر دهید.

مدت زمان ::

فیلم آموزشی کارمزد  و ارزش افزوده

دراین فیلم اموزشی ابتدا در مورد محاسبه کارمز پلکانی توضیحات لازم داده می شود و سپس در مورد نحوه تقریبی ارزش افزوده آموزشات لازم داده می شود.

مدت زمان ::