به روز رسانی برنامه

نسخه :

فیلم آموزشی

طبق این فیلم آموزشی شما نمایندگان عزیز ورژن جدید
برنامه را دریافت کرده و برنامه خود را به روز رسانی می کنید.

نسخه :

در این نسخه دو آیتم جدید اضافه شده است

1.از این پس می توانید علاوه بر آلارم مشتریان خود، آلارم سایر شرکت ها و دوستان خود را هم داشته باشید .برای این کار مشتری و بیمه نامه را در سربرگ اطلاعات پایه سپس اشخاص وارد نمایید و سرموعود خاص در آلارم ها انقضا بیمه نامه خود را مشاهده نمایید.

 

2.گزارش کارمزد مشتنریانن به تفکیک رشته طبق گزارش های ایجاد شده .از قسمت گزارشات سپس درامدها و ایتم کارمزد را انتخاب کرده و تمامی کارمزد ها را مشاهده کرده و گردش آن را در تاریخ های مختلف مشاهده نمود.
نسخه :

در این نسخه چندین  آیتم جدید اضافه شده است

1.اضافه کردن بیمه عمر و کارمزدهای بیمه عمر
2-اضافه کردن تلفن معرف-نام معرف-تلفن و موبایل بیمه گذار در صفحه اقساط بیمه نامه
3- اضافه کردن شرح به قسمت های مختلف بیمه نامه
4-اضافه کردن ایتم های نام معرف و تلفن معرف و موبایل و تلفن به گزارشات بیمه نامه و…

 

 

2.گزارش کارمزد مشتنریانن به تفکیک رشته طبق گزارش های ایجاد شده .از قسمت گزارشات سپس درامدها و ایتم کارمزد را انتخاب کرده و تمامی کارمزد ها را مشاهده کرده و گردش آن را در تاریخ های مختلف مشاهده نمود.