فیلم های آموزشی گزارشات

مدرس :

سود و زیان

ترازنامه

تراز نامه :

ترازنامه اظهارنامه‌ای مالی است که میزان دارایی‌های یک شرکت، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک‌زمان مشخص خلاصه می‌کند و به استفاده‌کنندگان آن نشان می‌دهد. این ۳ بخش در ترازنامه‌ها، این ایده را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که داشته‌ها (دارایی‌ها) و چه بدهی(بدهی‌هایی) دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

حساب‌های شرکت در ترازنامه از فرمول زیر پیروی می‌کنند:

دارایی‌ها= بدهی‌ها+ حقوق صاحبان سهام

سود و زیان :

صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک فصل یا سال مالی نشان می‌دهد.

گزارش هزینه و درآمد و بانک

تراز آزمایشی

تراز آزمایشی:

یکی از مهمترین گزارشات نرم افزار حسابداری تراز آزمایشی است. تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر ما را نشان میدهد علاوه بر آن این امکان را فراهم می کند که مدیران و حسابداران دیدی کلی از گردش حسابها در طی یک دوره مالی داشته باشند

تفاوت بین تراز آزمایشی با ترازنامه

تراز آزمایشی جهت برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی استفاده میشود.
در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آمده اما در ترازنامه فقط مانده حساب دائمی گزارش میگردد که سند افتتاحیه دوره مالی بعدی به حساب می آید.
ترازنامه در آخر هر دوره مالی تهیه میشود اما تراز آزمایشی در آخر هر ماه تهیه میگردد پس میتوان گفت که تراز آزمایشی یک نوع کاربرد کنترلی جهت بررسی توازن مانده دفتر کل دارد ولی ترازنامه ، صورت حسابی الزامیست که وضعیت مالی یه شرکت را در یک دوره مالی نمایش میدهد.

مشاهده آلارم در اقساط بیمه

گزارش بازاریاب

گزارش بازاریاب:

از این قسمت می توانید گزارشات بازایاب و مبلغ پرداختی و گردش حساب بازاریاب را انجام بدهید

مشاهده آلارم اقساط :

در قسمت می توانید آلارم بیمه نامه های خود و همچنین بیمه نامه های در حال انقضا و گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی را مشاهده نمایید.

گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی