بازاریابی آسا

باتشکر از اینکه گروه نرم افزاری آسا را جهت همکاری انتخاب نموده اید تیم نرم افزاری آسا نیاز به تعدادی بازاریاب در شهرهای مختلف با مزایای عالی  برای فروش نرم افزار حسابداری بیمه دارد . شما جهت آشنایی بیشتر  با گروه نرم افزاری آسا می توانید اطلاعات زیر را تکمیل نمایید و برای ما ارسال نمایید وگروه نرم افزاری آسا در اولین فرصت  با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم برای همکاری از شما دریافت می نمایند

با تشکر :گروه نرم افزاری آسا