اخبارمهم بیمه ای

چند انتصاب در بیمه ایران

سرپرستان جدید اداره‌کل‌های حسابرسی و بازرسی، بیمه های اموال، بازاریابی و مطالعات بازار ، حقوقی، امور قراردادها و دفتر آموزش و پژوهش بیمه ایران منصوب شدند.

 

 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، بر اساس احکام صادره آقایان ؛
➖ محمد اسماعیلی به‌عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی و بازرسی،
➖ سید سلیم بصام به‌عنوان سرپرست اداره کل بیمه های اموال،
➖ بهروز اسدنژاد به‌عنوان سرپرست اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار،
➖ کامبیز رعدی به‌عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادها
➖ و محمد میرشکاری بعنوان سرپرست دفتر آموزش و پژوهش بیمه ایران منصوب شدند.
همچنین در احکام دیگری آقایان؛
➖ حمید معینی به سمت مشاور مدیرعامل و سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی بیمه ایران،
➖ احد رحیم زاده به‌عنوان عضو شورای فنی و مدیریت ریسک،
➖ اسماعیل محتشم به‌عنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی،
➖ فرشید پورکاویان به‌عنوان مشاور مدیرعامل در امور حقوقی
➖ و کریم رشیدی پور به‌عنوان نماینده سهام بیمه ایران و سرپرست شرکت توسعه کسب و کار سبا معرفی شدند.
منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران

دکتر رضایی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

دکتر محمد رضایی با رای شورای عمومی سندیکای بیمه گران بعنوان رئیس این شورا و آقایان جباری، کاردگر، بادین و بهاری فر بعنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
 در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران با حضور اکثریت اعضا، درخصوص انتخاب رئیس شورای عمومی و اعضای هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمد.
در این نشست با توجه به اتمام دوره ماموریت آقای محسن پورکیانی در شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای شورای عمومی با قدردانی از زحمات وی درسندیکا، در خصوص سمت ریاست شورای عمومی تصمیم گیری کردند و دکتر محمدرضایی را بعنوان رئیس شورای عمومی انتخاب کردند.
منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران