نرم افزار بیمه آسا

کارگاه های آموزشی نرم افزار حسابداری بیمه آسا

 • null

  مدرس جلسه آموزشی:

  آقای فرامرز آرین پور

  مدرس دانشگاه

 • null

  مدرس جلسه آموزشی:

  آقای علی جواد  اسلام زاده

  کارشناس ارشد حسابداری

 • null

  مدرس جلسه آموزشی:

  علی جواد  اسلام زاده

  کارشناس ارشد حسابداری

 • null

  مدرس جلسه آموزشی:

  علی جواد  اسلام زاده

  کارشناس ارشد حسابداری

برای مشتریان عزیزی که نرم افزار ما را خریداری کرده اند سه جلسه رایگان آموزش نرم افزار بیمه آسا برگزار می گردد .و در صورتی که مشتریان عزیز بعد از کار با برنامه همچنان دارای سوالاتی بودند می توانند دوباره و به صورت رایگان در جلسات آموزشی ما شرکت کنند .

همچنین گروه نرم افزاری آسا کارگاه های اموزشی برای حسابداران برگزار می کند و بعد از یادگیری آن ها در صورتی که نمایندگان تمایل به داشتن نیروی حسابدار داشتند آن ها را معرفی می کند.